Forskellen på leveringen af sand og grus

I denne artikel kaldet Levering – Sand og grus kan man læse om, hvad forskellen er på grus og sand, om hvordan dette indvindes i store grave.

Hvad er forskellen på sand og grus?

Den hurtige forklaring på dette spørgsmål er, at både sand og grus er små stenkorn. Der er blot variation i størrelsen, idet sands bestanddele er mindre end grus’. Ud over dette er der forskel i anvendelse. Sand bruges for eksempel som underlag ved fliselægning, som ingrediens i glas og forskellige kemikalier og som slibemiddel. Grus kan til gengæld blive benyttet til anlæg af indkørsler og diverse andre ting i byggeribranchen, hvorimod både sand og grus indgår i fremstilling af beton og som skridsikringsmiddel ved isglatte veje og stier.

Sand- og grusgrave

Nu kan man så stille sig selv det spørgsmål, hvorledes samfundet så får fat i ovennævnte grus og sand. Dette sker helt enkelt ved, at man graver det op fra jorden på særligt udvalgte steder, hvor koncentrationen er høj. Disse kaldes sandgrave og grusgrave, hvor der her til lands foregår en livlig indvinding. Faktisk blev der i 2010 indvundet hele 18 millioner m3 heraf, hvis man tillige tæller sten med. Af dette blev størstedelen (ca. 71%) brugt til anlægs- og vejmaterialer, hvorimod den næststørste gruppe (ca. 24%) gik til betontilslagsmaterialer. På grund af disse primære anvendelsesområder kan ved at kigge på indvindingsstatistikken følger byggesektorens op- og nedture, hvilket kan være særdeles spændende, hvis man er i det analytiske hjørne.