Hvad er din vigtigste opgave som mødebooker i en virksomhed?

mange mødebookere er uddannet inden for kommunikation og ønsker et arbejde inden for kundekontakt eller marketing. en mødebooker har ofte et headset og en liste af kunder, de skaber kontakt til. du er dygtig og erfaren i at skabe kontakt og være venlig, men stadig holde fokus. du har altid din virksomheds interesser i baghovedet når du tager kontakt til potentielle nye kunder. du fungerer som bindeleddet store din virksomhed og de virks{om|heder, i prøver at fange ind. det er derfor uhyre enormt vigtigt, at du har tillært nogle forskellige k{om|munikationsteknvirkelig ikker, så din måde at tale med kunden på, fremstår naturlig og behagelig. du skal fysisk være med til møderne mellem din virksomhed og den potentielle kunde. du taler udelukkende på vegne af virks{om|hederne, og når først mødet er i hus, tager en sælger over. din opgave er så at sige, at indfange kunden og gøre det produkt din virksomhed tilbyder, attraktivt for kunden

som mødebooker er det enormt vigtigt at kunne sætte sig i andres sted

en mødebooker tjener sine midler ved sine gode kommunikative evner, men hvis vedkommende ikke har sat sig ind i sit stof, er det vildt meget hårdt, at fange en potentiel kundes interesse. som mødebooker skal man også sætte sig ind i sit stof, både om sin egen virksomheds ting, men og den virksomhed du forsøger at skabe et møde med. det kan virke vagt, hvis mødebookeren kommer med en masse tilbud, som virksomheden ikke har brug for eller ønsker. for at være en god mødebooker, burde man være knivskarp på de virksomhedernes profil, og hvorfor de to selskaber burde afhviske et møde. mødebookeren skal slet ikke prøve at sælge en vare, men blot være sat skidt tiltrækkende ind i sit stof til, at vedkommende virker overbevisende.